Konduktiv pedagogik på Ljungfälleskolan


En annan värld måste vara möjlig för multihandikappade elever, tänkte vi för snart 20 år sedan när vi startade upp "Petö verksamheten" på Ljungfälleskolan. Vi skapade en kulturförändring som ledde till ökad förståelse av nyttan med aktiv rörelseträning.

Det behövs nya verktyg för att arbeta på nya sätt. Vi byggde upp en annorlunda inlärningsmiljö och vi var fast beslutna att inte acceptera något som såg dåligt ut. 

Vi har en grundfilosofi som beskriver hur vi ser på barnets utvecklingsmöjligheter. Konduktiv pedagogik är för att förbättra livet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Frågor som till exempel “Vad är rätt och vad är fel?” eller “Hur blir vi delaktiga?” är väsentliga.


Den konduktiva pedagogiken handlar om praktisk nytta och känslomässig upplevelse. God pedagogik handlar om växelspel och interaktion. Konduktiv pedagogik är en intelligent synkronisering av den rörelsehindrade elevens resurser och utnyttjar elevens samlade resurser.  Hur kommer det sig?


Det finns flera förklaringar: 

- Den första är att den konduktiva pedagogiken är erfarenhetsbaserad. Man förstår genom kroppen och vinner kunskap genom kroppen. 

- Den andra förklaringen är att konduktiv pedagogik skapas aktivt i vardagssituationer. Det kräver aktivitet och kraft. 

- En tredje förklaring är att den är praktisk, erhålls genom övning och erfarenhet. Det handlar om medveten och viljestyrd aktivitet som upprepas. 

- Den fjärde förklaringen är att den konduktiva pedagogikens metod "Petömetoden" lärs in genom socialisering och bygger på samarbete och samspel. Det huvudsakliga målet är att främja elevens strävan efter självförverkligande, kreativitet, problemlösning samt utveckla elevens kommunikativa förmåga.